Ons werk

B&O voor ondernemers

Brouwer & Oudhof werkt voor klanten van zeer uiteenlopende omvang: van ZZP tot bedrijven met zelfs 150 medewerkers. Hoe verschillend ook, onze werkwijze is helder. Brouwer & Oudhof besteedt aandacht aan vier cruciale fasen:

  • De inrichting van uw administratie
  • Data verwerken in de administratie
  • Het genereren van rapportages uit de administratie (tussentijdse cijfers, jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw, managementrapportage)
  • Het adviseren op grond van de beschikbare rapportages over financiële, admini-stratieve en fiscale zaken zoals investeringsselecties en financieringsvraagstukken, en het begeleiden van de uitvoering van deze adviezen

Inrichting en rapportage hangen nauw met elkaar samen. Het is essentieel om van tevoren goed te bedenken welke informatie uiteindelijk uit de hoeveelheid cijfers gedestilleerd moet worden. Dat verschilt per onderneming en per opdrachtgever. Goede managementrapportage leidt tot beter advies!

Automatisering is uiteraard onmisbaar in ons vak. Wij blijven dan ook voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en haken daarop in.

Brouwer & Oudhof en Exact Online